Четвер, 26.04.2018, 23:19

Тасбулатова Валерія
  Аманбайївна
  
Телефон:
(06445)
9-25-42, 9-42-10


 • Головна сторiнка
 • Новини
 • Гостьова книга
 • Фотогалерея
 • Мiй профiль
 • Користувачi
 • Пошук
 • RSS
 • Порядок особистого прийому
 • Графiки особистого прийому
 • Положення про правову громадську приймальню
 • Режим роботи правових громадських приймалень
 • Аналіз стану роботи зі зверненнями громадян
 • Плани заходiв Новоайдарського РУЮ
 • Правові основи
 • МКМР з правової освіти
 • Рекомендації МКМР
 • Тиждень права
 • Плани
 • Загальне положення про юридичну службу
 • Стажування юристконсультів
 • Методичні рекомендації
 • Громадські організації
 • Організації політичних партій
 • Благодійні організації
 • Професійні спілки
 • Перелік зареєстрованих нормативно-правових актів
 • Порядок державної реєстрації нормативно-правових актів
 • Управління юстиції
 • Відділ державної виконавчої служби
 • Державна реєстраційна служба
 • Відділ державної реєстрації актів цивільного стану
 • Державна нотаріальна контора
 • Правові періодичні видання Міністерства юстиції України
 • Доступ до публічної інформації
 • Система обліку публічної інформації
 • Запит на отримання публічної інформації
 • Робота зі зверненням громадян
 • Оцініть мій сайт
  Всього відповідей: 92
  Головна » 2012 » Квітень » 25 » Положення про районні управління державної виконавчої служби
  21:32
  Положення про районні управління державної виконавчої служби
  Положення про районні управління державної виконавчої служби


  МІНІНСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

  НАКАЗ

  10.04.2012 м. Київ № 549/5

  Зареєстровано в
  Міністерстві юстиції України
  10.04.2012 за № 547/20860

  Про затвердження Положення про управління
  державної виконавчої служби головних
  управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим,
  областях, містах Києві та Севастополі,
  Положення про районний, районний у місті,
  міський (міста обласного значення), міськрайонний,
  міжрайонний відділ державної виконавчої служби

  Відповідно до пункту 1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395, та з метою належної організації роботи органів державної виконавчої служби

  НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Положення про управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що додається.
  2. Затвердити Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби, що додається.
  3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції від 03 березня 2007 року № 83/5 «Про затвердження Положення про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний відділ державної виконавчої служби», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 03 березня 2007 року за № 180/13447 (із змінами).
  4. Директору Департаменту взаємодії з органами влади Міністерства юстиції України (Зеркаль О.В.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами).
  5. Голові Державної виконавчої служби України (Стаднік Г.В.) довести цей наказ до відома начальників структурних підрозділів головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, що забезпечують реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України.
  6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову Державної виконавчої служби України (Стаднік Г.В.).
   

  Міністр Олександр Лавринович


  ЗАТВЕРДЖЕНО
  Наказ Міністерства юстиції України
  10.04.2012 № 549/5

  Зареєстровано в
  Міністерстві юстиції України
  10.04.2012 за № 548/20861

  ПОЛОЖЕННЯ
  про районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби

  1. Районний, районний у місті, міський (міста обласного значення), міськрайонний, міжрайонний відділ державної виконавчої служби (далі - Відділ) є структурним підрозділом районного, районного у місті, міського (міста обласного значення), міськрайонного, міжрайонного управління юстиції (далі – управління юстиції), що забезпечує реалізацію повноважень Державної виконавчої служби України (далі – ДВС України).

  2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем'єр-міністра України, наказами Міністерства юстиції України (далі – Мін'юст), дорученнями Міністра юстиції України, наказами ДВС України, дорученнями Голови ДВС України, наказами головного управління юстиції.

  3. Основними завданнями Відділу є:

  реалізація державної політики у сфері примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) (далі - виконання рішень);

  підготовка пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері виконання рішень;

  забезпечення своєчасного, повного і неупередженого виконання рішень у порядку, встановленому законодавством.

  4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

  4.1 здійснює своєчаснє, повне і неупереджене примусове виконання рішень у порядку, встановленому законом;

  4.2 забезпечує здійснення державними виконавцями заходів примусового виконання рішень, передбачених законом;

  4.3 узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, готує та вносить пропозиції щодо його вдосконалення начальнику управління державної виконавчої служби головних управлінь юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (далі – Управління державної виконавчої служби);

  4.4 забезпечує ведення Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень;

  4.5 аналізує та узагальнює результати роботи з виконання рішень та веде обліково-статистичну звітність;

  4.6 розглядає звернення громадян та юридичних осіб, аналізує стан цієї роботи у Відділі, веде прийом громадян з питань, що належать до компетенції Відділу;

  4.7 організовує ведення діловодства та архіву у Відділі;

  4.8 здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, наказів Мін’юсту та ДВС України.

  5. Відділ з метою організації своєї діяльності:

  5.1 бере участь в організації роботи з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Відділу;

  5.2 вносить начальнику Управління державної виконавчої служби пропозиції щодо нагородження державними нагородами та заохочення працівників Відділу;

  5.3 забезпечує здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх здійсненням;

  5.4 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Відділ;

  5.5 забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

  5.6 забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізації.

  6. Відділ має право:

  6.1 залучати до виконання завдань, покладених на Відділ, участі у вивченні окремих питань вчених і фахівців, спеціалістів органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з їх керівниками), представників інститутів громадянського суспільства;

  6.2 одержувати в установленому законодавством порядку інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх посадових осіб;

  6.3 скликати наради, ініціювати питання про утворення (скликання) консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб (рад, комісій, колегій, робочих груп тощо) для сприяння здійсненню покладених на Відділ завдань;

  6.4 користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів.

  7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами відповідного управління юстиції, органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

  8. Начальник Відділу призначається на посаду та звільняється з посади Головою ДВС України за поданням начальника відповідного Управління державної виконавчої служби.

  9. Начальник Відділу:

  9.1 очолює Відділ, здійснює керівництво його діяльністю, організовує роботу Відділу, представляє Відділ у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями та підзвітний перед Головою ДВС України та відповідним Управлінням державної виконавчої служби за організацію та результати діяльності Відділу;

  9.2 забезпечує виконання Відділом Конституції та законів України, актів та доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень Прем’єр-міністра України, Міністра юстиції, Голови ДВС України, наказів Мін'юсту, ДВС України та головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі;

  9.3 вносить начальнику Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі подання, погоджене начальником Управління державної виконавчої служби, щодо призначення на посади та звільнення з посад державних виконавців та інших працівників Відділу;

  9.4 вносить начальнику Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі пропозиції, погоджені з начальником Управління державної виконавчої служби, щодо заохочення і притягнення до дисциплінарної відповідальності державних виконавців та інших працівників Відділу;

  9.5 вносить начальнику відповідного Управління державної виконавчої служби пропозиції щодо проекту структури, штатного розпису та кошторису видатків на утримання Відділу;

  9.6 організовує роботу зі службовими документами, здійснює контроль за веденням номенклатурних справ Відділу відповідно до встановленого порядку та вимог законодавства з діловодства;

  9.7 забезпечує і контролює дотримання працівниками Відділу виконавської та трудової дисципліни;

  9.8 організовує розгляд звернень громадян та юридичних осіб з питань, пов'язаних із діяльністю Відділу, організовує перевірку викладених у них фактів, проводить особистий прийом громадян;

  9.9 виконує рішення і здійснює інші дії відповідно до Закону України «Про виконавче провадження»;

  9.10 розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, розробляє їх посадові інструкції;

  9.11 у межах повноважень дає обов’язкові для виконання доручення працівникам Відділу;

  9.12 розглядає скарги на дії (бездіяльність) державних виконавців;

  9.13 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

  10. Для здійснення своїх повноважень начальник Відділу має право видавати розпорядження та забезпечує контроль за їх виконанням.

  11. Заступники начальника Відділу, державні виконавці, інші працівники Відділу призначаються на посади та звільняються з посад начальником Головного управління юстиції в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за поданням начальника Управління державної виконавчої служби.

  12. Працівники Відділу здійснюють свої повноваження відповідно до посадових інструкцій, які затверджуються начальником відповідного управління юстиції.

  13. Відділ з питань виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) підпорядковується безпосередньо ДВС України та Управлінню державної виконавчої служби.

  14. Відділ утримується за рахунок Державного бюджету України.

  15. Відділ є юридичною особою, має відповідні рахунки в органах Державної казначейської служби України для обліку депозитних сум і зарахування стягнутих з боржників коштів та їх виплати стягувачам у національній валюті, а також відповідні рахунки для обліку аналогічних операцій в іноземній валюті в банках, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

  Директор Департаменту
  взаємодії з органами влади

  О.В. Зеркаль

  Переглядів: 1084 | Додав: admin | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0
  Ім`я *:
  Email *:
  Код *:
  «  Квітень 2012  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
        1
  2345678
  9101112131415
  16171819202122
  23242526272829
  30

  [ Хто on-line? ]
  [ Хто нас сьогодні відвідав ]
  Copyright Oledgan © 2018